ΕνημέρωσηΝέα RX Medical - COVID - Ανασκόπηση δημοσιεύσεων εφαρμογή δοκιμασιών γρήγορης ανίχνευσης

Ανασκόπηση δημοσιεύσεων για την εφαρμογή των δοκιμασιών γρήγορης ανίχνευσης COVID-19

Η γρήγορη ανίχνευση (rapid test) μέσω ανοσοχρωματογραφίας είναι μια απλή, οικονομική, και πρακτική μέθοδος για την ανίχνευση αντιγόνων και αντισωμάτων με ποικίλες διαγνωστικές εφαρμογές.

Περισσότερα