Οι άνθρωποι

αποτελούν τη μεγαλύτερη αξία μας

Όραμα

Το όραμά μας είναι να διανείμουμε και να υποστηρίξουμε καινοτόμες λύσεις στα in vitro διαγνωστικά βοηθώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών σε όλη την χώρα.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας διαγνωστικά συστήματα και λύσεις που παρέχουν ακριβή αποτελέσματα, ενώ βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας για την ενίσχυση της εργαστηριακής απόδοσης.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις μας ικανοποιούν τις ανάγκες των τελικών χρηστών, αλλά παραμένουν προσιτές ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε τομέα.

Οι θεμελιώδεις αξίες μας

Οι θεμελιώδεις αξίες μας υπαγορεύουν τις πράξεις μας. Διαμορφώνουν την εταιρική μας κουλτούρα και τον χαρακτήρα του οργανισμού μας.

Χρησιμεύουν ως πυξίδα για τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις μας. Οι εταιρικές μας αξίες αποτελούν τη βάση της εργασίας και μας βοηθούν να προβάλλουμε τις αξίες της RX Ιατρικής Υποστήριξης στον κόσμο.

Οι εταιρικές μας αξίες αποτελούνται από τέσσερις πυλώνες:

  • Οι άνθρωποι αποτελούν τη μεγαλύτερη αξία για εμάς.
  • Οι πελάτες μας έρχονται πάντα πρώτοι.
  • Προσπαθούμε για μακροπρόθεσμη αριστεία σε όλες τις ενέργειές μας.
  • Δεσμευόμαστε για ηθική και υπεύθυνη δράση.

Core Team