Προβολή όλων των 16 αποτελεσμάτων

Chorus CYTOMEGALOVIRUS IgG

Επικαλυμμένα με αντιγόνα κυτταρομεγαλοϊού

Για τον προσδιορισμό αντισωμάτων IgG αντι-κυτταρομεγαλοϊού στον ανθρώπινο ορό. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY

Επικαλυμμένα με κυτταρομεγαλοϊό

Για τον προσδιορισμό της συνάφειας των αντι-IgG κυτταρομεγαλοϊού αντισωμάτων συνάφειας κατά του κυτταρομεγαλοϊού στον ανθρώπινο ορό. Περιέχει ορό ελέγχου.

Chorus CYTOMEGALOVIRUS IgM

Επικαλυμμένο με αντιγόνο κυτταρομεγαλοϊού που λαμβάνεται από την καλλιέργεια ανθρώπινων ινοβλαστών μολυσμένων με μερικώς καθαρισμένο και απενεργοποιημένο κυτταρομεγαλοϊό

Για τον προσδιορισμό αντι-κυτταρομεγαλοϊού IgM αντισωμάτων στον ανθρώπινο ορό. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant

Επικαλυμμένο με ανασυνδυασμένο αντιγόνο HSV1, αποτελούμενο από ανασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη G1 ειδική για τον ιό έρπητα τύπου 1

Για τον προσδιορισμό των αντι-έρπητα τύπου 1 IgG αντισωμάτων στον ανθρώπινο ορό, χρησιμοποιώντας ανασυνδυασμένα αντιγόνα. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus HERPES SIMPLEX 1+2 IgG Recombinant

Επικαλυμμένα με μείγμα αντιγόνων HSV τύπου 1 και τύπου 2

Για τον προσδιορισμό των αντισωμάτων IgG κατά του έρπητα (τύπου 1 και 2) στον ανθρώπινο ορό. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus HERPES SIMPLEX 1+2 IgM Recombinant

Επικαλυμμένα με μείγμα αντιγόνων HSV τύπου 1 και τύπου 2

Για τον προσδιορισμό των αντισωμάτων IgM κατά του έρπητα (τύπου 1 και 2) στον ανθρώπινο ορό. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant

Επικαλυμμένο με ανασυνδυασμένο αντιγόνο HSV2, αποτελούμενο από ανασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη G2 ειδική για τον ιό έρπητα τύπου 1

Για τον προσδιορισμό των αντι-έρπητα τύπου 2 IgG αντισωμάτων στον ανθρώπινο ορό, χρησιμοποιώντας ανασυνδυασμένα αντιγόνα. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus HSV1 SCREEN

Επικαλυμμένα με Herpes Simplex Virus τύπου 1

Σετ για τον προσδιορισμό αντι- απλού έρπητα τύπου 1 ανοσοσφαιρινών στον ανθρώπινο ορό. Ανοσοενζυματική ανταγωνιστική μέθοδος. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus HSV2 SCREEN

Επικαλυμμένα με Herpes Simplex Virus τύπου 2

Σετ για τον προσδιορισμό αντι- απλού έρπητα τύπου 1 ανοσοσφαιρινών στον ανθρώπινο ορό. Ανοσοενζυματική ανταγωνιστική μέθοδος. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus RUBELLA IgG

Επικαλυμμένα με αντιγόνα ερυθράς

Για τον προσδιορισμό αντισωμάτων IgG αντι-ερυθρας στον ανθρώπινο ορό. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.

Chorus RUBELLA IgG AVIDITY

Επικαλυμμένα με ερυθρά

Για τον προσδιορισμό της συνάφειας των αντι-IgG ερυθράς αντισωμάτων συνάφειας κατά της ερυθράς στον ανθρώπινο ορό. Περιέχει ορό ελέγχου.

Chorus RUBELLA IgΜ

Επικαλυμμένα με αντιγόνα ερυθράς

Για τον προσδιορισμό αντισωμάτων IgΜ αντι-ερυθρας στον ανθρώπινο ορό. Περιέχει βαθμονομητή και θετικό ορό ελέγχου.