Ενημέρωση RX Medical Καλαμάτα - In Vitro Διαγνωστικά προϊόντα - Εξέταση COVID-19

Τι είναι η εξέταση COVID-19 και ποια μπορώ να κάνω; (Μέρος 1ο)

Οι εξετάσεις COVID-19 που μπορούν να αναγνωρίσουν τον ιό SARS-CoV-2 χωρίζονται σε δυο ευρείες κατηγορίες δοκιμασίων, σε εκείνες που ανιχνεύουν την παρουσία του ίδιου του ιού και εκείνες που ανιχνεύουν τα αντισώματα του ιού. Οι δοκιμασίες που ανιχνεύουν την παρουσία του ίδιου του ιού είναι πλέον σε όλους μας γνωστές ως μοριακές. Ανάλογα με τη μεθοδολογία κατηγοριοποιούνται σε RT-PCR και…

Περισσότερα